Поверителност на информацията

Кои сме ние?

Epochtimes.bg (наричано по-долу само „EpochtimesBG“) събира и обработва вашите лични данни в съответствие с настоящото известие за Поверителност на информацията и в съответствие със приложимите разпоредби и закони за защита на личните данни. Това известие ви предоставя необходимата информация относно вашите права и задължения и обяснява как, защо и кога събираме и обработваме вашите лични данни.

Тази политика за Поверителност на информацията се прилага, когато използвате нашите уебсайтове, мобилни или таблетни приложения, абонамент, коментари или други услуги (наричани общо „Услуги“).

Седалището на Epochtimes.bg е:
гр. Пещера, площад България 1.

Може да се свържете с нас чрез имейл:
info@epochtimes.bg

Информация, която събираме

Когато използвате нашите Услуги, като например закупувате абонамент или други продукти, разглеждате нашите сайтове, използвате нашите приложения, попълвате анкета, изпращате коментар и т.н., вашата лична информация се събира от EpochtimesBG.

Личната информация е такава информация, която ви идентифицира като физическо лице.

EpochtimesBG използва и обработва вашата лична информация, за да отговори на нашите законови и договорни задължения, и за да ви предостави нашите продукти и услуги. Ние никога няма да събираме ненужни лични данни от вас и няма да обработваме вашата информация по никакъв начин, освен както е посоченото в това известие за Поверителност на информацията.

Личната информация се събира по няколко различни начина, включително: формуляри за регистрация, фактуриране, генерирано от потребителите съдържание (например коментари), анкета, контакт с нашия център за обслужване на клиенти, различни бисквитки (cookies) и технологии за проследяване, и други.

Личната информация, която можем да събираме, включва:

• Имейл (приложимо само за регистрация на акаунт за нашата услуга за бюлетини и абонамент);
• информация за фактуриране, като например вашето име, адрес, телефонен номер (приложимо само за абонамент за определени платени услуги);
• IP адрес;
• геолокация;
• тип браузър;
• тип устройство;
• операционна система;
• активност/поведение на потребителите на нашите сайтове и приложения.

Бисквитки и технологии за насочване на реклами

Ние и трети страни (партньори), включително доставчици на услуги и рекламни партньори, можем да използваме „бисквитки“, уеб маяци („пиксели“), идентификатори на мобилни реклами и други подобни технологии, за да улесним съответните услуги за вас и да ви предоставим персонализирана онлайн услуга.

Партньорите ни (трети страни), които използваме, включват:

• доставчик на услуги, Google: за предоставяне на Google Analytics (като „бисквитки на Google Analytics“), за да анализираме вашето поведение, когато използвате нашите сайтове и приложения, за да адаптираме нашите услуги и да ви осигурим по-добро качество на услугата;
• доставчици на услуги, Facebook и други социални медии (бисквитки за социални медии): за да позволят споделянето на съдържание чрез сайтове на социални медии, или с други думи, да ви позволят да взаимодействате или да се свързвате с такива сайтове, докато използвате нашите платформи;
• рекламни партньори: Google (Google Ad Manager): да събират информация за вашите дейности на нашите сайтове и приложения и да ви предоставят персонализирана реклама.

Тази политика за поверителност се прилага за всяка лична информация, събрана чрез използваните от нас бисквитки и подобни технологии. Личната информация, събрана чрез „бисквитките“ на трети страни и подобни технологии, е предмет на политиката за поверителност съответно на партньорите на тези трети страни, а не на нашата политика за поверителност.

Как използваме Вашите лични данни

EpochтimesBG приема поверената от вас информация с най-голяма отговорност. Ние не продаваме вашите данни и не споделяме или разкриваме вашите данни без ваше съгласие, освен ако това не се изисква от закона. Ние съхраняваме вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо и за целите, посочени в това известие.

Целите и причините за обработване на вашите лични данни са подробно описани по -долу:

• да подобрим съдържанието на сайтовете и приложенията, и да ги направим по-подходящи за вашите нужди и интереси;
• да направим навигацията в нашите сайтове и приложения по-приятна и персонализирана;
• за улесняване на споделяне в социалните мрежи;
• да анализираме и развиваме нашите нови продукти и услуги в интерес на потребителите;
• в конкретни случаи ще бъдем задължени по договор да споделим вашите данни с някой от нашите партньори (трети страни), както са посочени по-горе. В тези случаи ще дадем ясно да се разбере на тези трети страни, към които ще се прехвърлят данните, които споделяте, че трябва да спазват международните разпоредби за защита на личните данни.

Споделяне на вашата лична информация

Ние не споделяме и не разкриваме никаква ваша лична информация без ваше съгласие, освен за целите, посочени в това известие, или когато има законово изискване.

EpochtimesBG използва партньори (трети страни), за да предоставя услуги и бизнес функции. Тези партньори събират и обработват вашите данни, уредени от тяхната политика за поверителност.

Можем да споделяме вашите лични данни със следните субекти:

• нашите дъщерни компании;
• доставчици от трети страни, като Google, за да анализират как потребителите използват нашите уебсайтове и приложения, за да проследяват техните потребителските интереси, тенденции и модели, с цел да предоставят персонализирано съдържание, което е уместно за техните интереси;
• рекламни партньори на трети страни, като Google, за да показват персонализирани, подходящи реклами, докато сте на нашите сайтове и приложения.

Международни трансфери на лична информация

Нашите доставчици (трети страни) като Google, Facebook и други социални медии са американски компании. Те отговарят на изискванията на законодателството както на Европейския съюз, така и на САЩ. Рамковите принципи за защита на поверителна информация (Privacy Shield Framework Principles) се отнасят до събирането, използването и предаването на лични данни между Европейското икономическо пространство и САЩ. Това гарантира международен трансфер на лични данни между Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария, и САЩ в пълно съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) на високо ниво на защита на личните данни, в случай че се осъществи такъв международен трансфер.

Предпазни мерки

EpochtimesBG приема поверената ни от вас информация сериозно и предприемаме всички разумни и предпазни мерки, за да защитим вашите лични данни. Ние работим усилено, за да защитим вас и вашата информация от неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване и имаме определени мерки за сигурност.

Шифроването е нашата стратегия за сигурност, за да гарантираме, че съхраняваните лични данни могат да бъдат достъпни само от оторизирани лица с одитиран достъп до ключове за криптиране.

Личните данни се криптират и съхраняват в частна и изолирана среда за по-голяма сигурност.

Ние съхраняваме всички лични данни, които събираме от ЕИП и Швейцария в Центъра за данни на Epoch Times EU, физически разположен в рамките на ЕС. Тук се извършва цялата обработка на тези данни.

Последици от не предоставянето на вашите данни

Не сте задължени да предоставяте личната си информация на EpochtimesBG, но тъй като тази информация е необходима, за да ви предоставим нашите услуги и продукти, няма да можем да предложим някои или всички наши продукти или услуги без нея .

Колко дълго съхраняваме Вашите данни

EpochtimesBG съхранява вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо.

Вашите права съгласно Общия регламент за защита на данните

Ако сте местно лице от Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария, Общият регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) ви дава право на достъп до всяка лична информация, която EpochtimesBG обработва за вас, и да поискате информация:

• за това, какви лични данни съхраняваме за вас;
• за целите на обработка на личните ви данни;
• за това, кои са получателите, на личните ви данни;
• за колко време възнамеряваме да съхраняваме Вашите лични данни;

Вие също имате право да поискате изтриване на вашите лични данни или да ограничите обработката в съответствие със законите за защита на данните, както и да възразите срещу всеки директен маркетинг от нас и да бъдете информирани за всяко автоматично вземане на решения, което използваме.

Ако получим искане от вас за упражняване на някое от горните права, може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да изпълним съответното искане; това е, за да се гарантира, че вашите данни са защитени и че няма да попаднат в нежелани ръце.

Моля, имайте предвид, че ако упражнявате такива права, това може да повлияе на способността ни да предоставяме нашите продукти и услуги.

EpochtimesBG не обработва умишлено и съзнателно лична информация от лица на възраст под 16 години. Личните данни на потребители под 16 години ще бъдат обработвани само ако е дадено съгласие или е разрешено от носителя на родителската отговорност за детето. Ние ще положим всички разумни усилия да извършим проверка в такива случаи.

Подаване на жалба

EpochtimesBG обработва вашата лична информация само в съответствие с настоящото известие за поверителност и в съответствие със съответните закони за защита на данните. Ако обаче искате да подадете жалба относно обработването на личните ви данни или не сте доволни от начина, по който сме обработили вашата информация, имате право да подадете жалба до надзорния орган.

Епок Медия Груп България
Адрес: гр. Пещера, площад България, 1
Телефон: +359895626246
Имейл: info@epochtimes.bg

Актуализация на нашата политика за поверителност

EpochtimesBG може да актуализира това известие периодично. Всички промени ще бъдат публикувани и актуализирани тук. Ще ви уведомим директно по имейл (ако сте ни предоставили такъв) или по друг подходящ начин, ако настъпят значителни промени. Всички промени в политиката за Поверителност на информацията влизат в сила, щом бъдат публикувани тук. Съветваме ви да проверявате често тази страница.

Други въпроси?

Ако имате други въпроси, свържете се с нас чрез
изпращане на имейл на следния адрес: infо@epochtimes.bg
или писмено на следния пощенски адрес:
Епок Медия Груп България, гр. Пещера, площад България, 1

Информацията на тази страница последно е актуализирана на: 27 август 2021 г.

Epoch Times Bulgaria