Политиката за защита на авторски права

Epochtimes.bg (наричан по-долу само „EpochtimesBG“) зачита правата върху интелектуалната собственост и както е посочено в Условията за ползване лица, които използват уебсайта Epochtimes.bg или някои от нашите дъщерни сайтове (наричани общо „сайт“ или „сайта“) очакваме да правят същото. Ако сте притежател на авторско право и добросъвестно вярвате, че труда Ви е възпроизведен на Сайта по начин, по който представлява нарушение на авторските Ви права, уведомете ни, като предоставите информацията, посочена по-долу.

За да подадете сигнал за злоупотреба, тормоз, неподходящо съдържание жалба за поверителност на съдържанието или нарушаване на авторски права, моля, изпратете имейл до: info@epochtimes.bg

Известие за нарушаване на авторски права

Ако текстове, графични или видео материали (общо назовани „Съдържание“), публикувани на EpochtimesBG, са използвани по начин, който смятате, че представлява нарушение на авторските ви права, моля да ни уведомите, като изпратите запитване до info@epochtimes.bg и напишете в тема на съобщението „Сигнал за съдържание с авторско право“

Моля, в съобщението да включите:

  1. URL връзка която води до Съдържанието, за което твърдите, че нарушава авторските Ви права;
  2. Декларация от Ваша страна, че добросъвестно вярвате, че оспорваното Съдържание не е разрешено от собственика на авторските права, неговият агент или от Закона;
  3. Декларация от Ваша страна, в която декларирате под наказание за лъжесвидетелстване, че (1) горепосочената информация във Вашето съобщение е точна и вярна; (2), че сте собственик на авторските права на съответното Съдържание, или че сте упълномощени да действате от името на този собственик;
  4. Посочете Вашите имена, адрес и телефонен номер;

След като получим Вашето известие, служител на EpochtimesBG ще се свърже с Вас. Междувременно, уебсайтът ще премахне публикуваното оспорвано Съдържание до изясняване на случая.

За да ускорим възможностите ни да обработим вашата информация, моля да ни изпратите посочената по-горе информация в писмен вид на адрес:

Епок Медия груп България
Отдел Авторско право
гр. Пещера, площад България, 1

Моля, имайте предвид, че всяко лице, което съзнателно представя невярна информация, и в следствие на това действие дадено съдържание е било премахнато или деактивирано по погрешка, може да подлежи на съдебна отговорност.

Последна актуализация: 11 март 2024 г.

Epoch Times Bulgaria