Условия за ползване

Данни за Епок Медия груп България като администратор на сайта www.Epochtimes.bg

Адрес: гр. Пещера, площад България, 1
Телефон: +359895626246
e-mail: info@epochtimes.bg

I. Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтa и мобилните приложения на Епок Медия груп България (наричани по-долу само „EpochtimesBG“). Интернет сайтa на Епок Медия груп България e: www.Epochtimes.bg

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и EpochtimesBG, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и EpochtimesBG. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта EpochtimesBG.

Потребителят няма да бъде лично уведомяван за промени по настоящите условия. Желателно е Потребителят регулярно да проверява за нови версии на условията за употреба на сайта EpochtimesBG. Потребителят получава правото да използва услугите на сайта, наричан занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

При добавяне на мнение/коментар към формите за коментар, Потребителят се съгласява да спазва правилата за ползване на формите за коментар на EpochtimesBG. EpochtimesBG не носи отговорност за изразените от Потребителя мнения. EpochtimesBG си запазва правото на модерация на мнения/коментари, изпратени до сайта от Потребителя.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“: всяко физическо лице, което използва сайта EpochtimesBG.

„УСЛУГИ“: EpochtimesBG предоставя информационни материали, статии, новини, бюлетин, прессъобщения и мобилни апликации.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА“: действия на трети лица, които са в противоречие с правилата на Интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, defacement, кражба на данни и др.

III. Авторски права

3.1. Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта EpochtimesBG са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им ползване представлява закононарушение и води до административно наказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2. При автоматично агрегиране на съдържание от сайта, могат да се използват заглавие, автор, снимка и първите 100 (сто) знака на статията. Те могат да бъдат агрегирани или публикувани в други сайтове без изрично разрешение при поставяне на връзка към сайта на EpochtimesBG. Всяка публикация във формат, различен от споменатия по-горе, изисква писмено разрешение от EpochtimesBG.

3.3. Копиране и взаимстване на статии, откъс от текстове, снимки и видео

3.3.а. Съдържанието на EpochtimesBG е предназначено за ваше лично ползване с не търговска цел.

3.3.б. Съдържанието на EpochtimesBG и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

3.3.в. Всички новини, анализи, коментари, репортажи, интервюта и други текстове, графични и видео материали (общо назовани „Съдържание“), публикувани на EpochtimesBG, са собственост на EpochtimesBG, освен ако изрично е посочено друго. Чл.24 ал.1, т.5 от Закон за авторското право и сродните му права не се прилага.

3.3.г. Допуска се публикуване на Съдържание само след писмено съгласие на EpochtimesBG. При публикуване на текстови материали трябва да бъде упоменато, като автор /Epochtimes.bg/ заедно с активен хиперлинк (https…) към оригиналната страница в сайта www.Epochtimes.bg и линкът трябва да бъде поставен в началото на статията.

За получаване съгласие за публикуване на Съдържание изпратете запитване до copyrights@epochtimes.bg

Прочетете нашата Политиката за защита на авторски права

IV. Ограничаване на отговорността

4.1. EpochtimesBG не носи отговорност за последствията (евентуални вреди, свързани или породени по какъвто и да е начин от липсата на достъп до сайта), употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

4.2. EpochtimesBG не носи отговорност за полезността на материалите в сайта, субективността на възприятията и интерпретацията на точността и пълнотата им.

4.3. EpochtimesBG не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност), към която водят препратките (външни линкове) на този сайт.

4.4. EpochtimesBG има право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на сайта и/или нарушение на тези Общи условия.

V. Поверителност на информацията

EpochtimesBG борави с лични данни. Научете как EpochtimesBG борави с лични данни в Поверителност на информацията

VI. Правила за публикуване на коментари

Коментари могат да се публикуват от Потребителя, без да е необходима регистрация в сайта. Всички коментари подлежат на одобряване от администратор на EpochtimesBG. Моля, изписвайте коментарите на български език.

Администраторите на EpochtimesBG имат право да редактират коментарите с цел отстраняване на маловажни грешки, като се стремят да не променят смисъла на коментара.

Не се публикуват коментари съдържащи нецензурни изрази и думи, обиди, заплахи, нападки, порнографско съдържание, коментари, които насаждат расова и етническа омраза и омраза на верска основа, или които насаждат вражда. Не се публикуват коментари с рекламно съдържание, с линкове към страници с вируси и коментари, оприличени на спам.

VII. Условия за предоставяне на авторско съдържание

Ако желаете да ни изпратите ваша авторска статия, моля пишете ни на електронна поща info@epochtimes.bg. Всички изпратени статии и друг вид съдържание подлежат на следните Условия за предоставяне на съдържание:

7.1. Запазваме си правото на публикуване и редактиране на статии и друго съдържание, които ни изпращате.

7.2. Вие се съгласявате, че съдържанието което ни предоставяте, е ексклузивно за Epochtimes.bg и не може да бъде публикувано или предоставено на други медии.

7.3. Вие ни гарантирате, че притежавате авторските права върху съдържанието и че не съдържа изрични или подразбиращи се факти, които са неверни или подвеждащи; както и че съдържанието няма да нарушава авторските права, търговските марки или други права на трета страна.

7.4. Вие признавате, че между Вас и нас не съществуват никакви трудовоправни взаимоотношения.

7.5. Вие ни давате изключителни, постоянни, международни, и безплатни права да използваме, публикуваме, възпроизвеждаме, модифицираме, адаптираме, разпространяваме, превеждаме и показваме това съдържание.

7.6. Всички права, предоставени ни съгласно настоящите условия, са неотменими и се придобиват веднага след публикуването на Вашето съдържание на Epochtimes.bg.

7.7. Вие се съгласявате, че нямате право на парична или друг вид компенсация за съдържанието, което ни предоставяте.

7.8. Съгласие с тези условия, трябва да бъде договорено в писмена форма (вкл. електронна, например имейл) от страните преди Вашето съдържание да може да се публикува на нашата интернет страница.

7.9. Настоящите условия се тълкуват и прилагат в съответствие със законите на Република България.

VIII. Промени

EpochtimesBG си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия за ползване на сайта Epochtimes.bg по всяко време, като публикува тези промени в сайта и посочва дата на последната актуализация.

Потребителят е длъжен регулярно да проверява на страницата на сайта за нови версии на Общи условия за ползване.

IX. Приложимо право за разрешаване на спорове

За всички неуредени въпроси в тези „Условия за ползване“ се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез
преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Последна актуализация: 30 август 2021 г.

Epoch Times Bulgaria