Южноамериканска патица долетя в Панчарево

Южноамериканска патица долетя в Панчарево

На 2 декември тази година в района на езерото Панчарево, близо до град София, беше забелязана патица от вида Огърличесто бърне (Callonetta leucophrys). Огърличестото бърне не е част от българската или европейската орнитофауна. Родствено от Южна Америка, този вид обитава тропическите гори и блата на Аржентина и Боливия, като се среща и в части на Бразилия и Уругвай.   Птицата е от мъжки пол, за което може да се съди по характерното ѝ оперение — ръждиво на гърба и сиво отстрани, с голямо бяло петно в близост до опашката и черна ивица на врата и главата. Гърдите на птицата розовеят и са с тъмни петна, а клюнът е ...

Последни новини

Epoch Times Bulgaria