Tоплинен удар – превенция, симптоми, оказване на първа помощ

Tоплинен удар – превенция, симптоми, оказване на първа помощ

Топлинният удар или слънчевият удар е най-тежкото свързано с топлината състояние, което е обект и на бързо развиващата се спешна медицинска помощ. Ако не се лекува, то може да доведе до бързо и тежко увреждане на мозъка, сърцето, бъбреците, мускулите и дори до смърт. Топлинният удар обикновено е предшестван от по-леки свързани с претопляне състояния, като топлинни крампи, колабиране и топлинно изтощение. Ако човек може да се охлади в рамките на 30 минути, тези по-леки състояния не изискват спешна медицинска помощ. Топлинният удар обаче може да настъпи внезапно или постепенно, дори без предварителни признаци на топлинно увреждане. Видовете топлинен удар Топлинните удари се класифицират в две ...

(Andrea Danti/Shutterstock)

Какво се случва със съзнанието след смъртта на мозъка

Много хора, които се срещат със смъртта, изпитват необикновени преживявания. През 2019 г. изследователи в проучване с над 1000 участници установяват, че 10% от хората са изпитвали близки до смъртта преживявания. Взаимодействието между умиращия мозък и съзнанието продължава да вълнува изследователите на живота след смъртта от цял свят. Умиращите човешки мозъци могат да преминат през вълна от активност, свързана със съзнанието Близките до смъртта преживявания може да включват преживявания извън тялото, среща с починали близки, Всевишния или други духовни същества, преминаване през тунел или проход, преглеждане на собствения живота като на лента и чувства на радост и мир. Тези преживявания са изключително ясни, дори "по-реални от ...

Последни новини

Epoch Times Bulgaria