Биологично оръжие ли е новият коронавирус?

Биологично оръжие ли е новият коронавирус?

Не кой да е, а д-р Франсис Бойл - експерт по воденето на биологическа война, вярва, че „коронавирусът, с който си имаме работа, е биооръжие, разработено за нападение“. А по отношение на института по вирусология в Ухан, откъдето започна епидемията, той твърди: "В миналото имаше доста проблеми с тази лаборатория и нещата, които излизат от нея.“ Ако Бойл има основание за твърденията си, комунистическата партия на Китай (ККП) би трябвало да има и способността, и намерението да развие подобно биологическо оръжие. Такъв ли е случаят? Не е тайна, че ККП, макар и подписала Конвенцията за биологическите оръжия, разработва такива. Те са ключов инструмент за нея да ...

Последни новини

Epoch Times Bulgaria