понеделник, 4 декември, 2023
Време ли е да преосмислим върховенството на европейския закон над националния?

Време ли е да преосмислим върховенството на европейския закон над националния?

В момента в Европейския съюз (ЕС) назрява голяма конституционна криза. Причината е неотдавнашното решение на полския Конституционен съд, според което някои европейски закони и решения на Европейския съд противоречат на полската конституция. Поради това съдът разгледа въпроса дали членството на Полша в ЕС непременно води до върховенство на европейското право, когато е налице предполагаем или действителен конфликт с националното право. По-конкретно полският съд реши, че чл. 1 и чл. 19 от Договора за Европейския съюз намаляват полския суверенитет. Чл. 1 от Договора постановява, че държавите членки "предоставят компетенции" на ЕС "за постигане на общите им цели". Докато чл. 19 постановява, че Съдът на ЕС "гарантира, че ...

Последни новини

Epoch Times Bulgaria