Тревожната тенденция „със съгласието на детето“

Тревожната тенденция „със съгласието на детето“

Възрастта за сексуално съгласие в Европа варира между 13 и 18 години. В повечето държави е между 14 и 16 години. В България е 14 години. Законът може също така да посочи конкретните действия, които са разрешени. На децата напоследък се дава автономията да се съгласяват не само на сексуални действия, но също така да се подлагат на необратими медицински процедури, като операции за смяна на пола или евтаназия. До какво може да доведе тази тревожна тенденция за "съгласието на детето"? Следва коментарът на Шарлот Алън - главен редактор на Catholic Arts Today и чест сътрудник на Quillette, с докторска степен по средновековни изследвания. Коментар Международната комисия ...

Последни новини

Epoch Times Bulgaria