Проверка на правопис на български език в Chrome

Функцията за проверка на правописа ви помага да преглеждате въведен от вас текст и да коригирате правописни грешки на устройствата си. Можете да избирате между основна и подобрена проверка на правописа, като подобрената проверка изпраща въведеният текст до Google за подобряване на предложенията за правопис. Как се прави проверка на правопис в Chrome на български език Натиснете с десния бутон на мишката някъде в текста. Посочете с мишката Spell check (Проверка на правописа, ако използвате български). След като ви се отвори менюто цъкнете на Language Settings (Езикови настройки). След като се отвори горното меню, активирайте проверката на правописа като натиснете възелчето срещу Spell Check( Проверка на ...

Последни новини

Epoch Times Bulgaria