понеделник, 2 октомври, 2023

Проверка на правопис на български език в Chrome

Как се прави проверка на правопис в Chrome на български език Натиснете с десния бутон на мишката някъде в текста. Посочете с мишката Spell check (Проверка на правописа, ако използвате български). След като ви се отвори менюто цъкнете на Language Settings (Езикови настройки). След като се отвори горното меню, активирайте проверката на правописа като натиснете възелчето срещу Spell Check( Проверка на правописа ). След това разпънете Language (Език) менюто След това натиснете Add language (Добавяне на езици) за да добавите език. Изберете Български от менюто. Затворете страницата Върнете се обратно в публикацията. Отворете менюто с натискане на десен бутон, както е описано в първата стъпка. Натиснете ...

Последни новини

Epoch Times Bulgaria