Конфликтът между свободата на вероизповедание и неолибералните антиценности

Конфликтът между свободата на вероизповедание и неолибералните антиценности

Конфликтът между свободата на вероизповедание и неолибералните антиценности е неизбежен. Причината за тази неизбежност е, че правата на човека, които са политическо-правна категория, произтичат от ценностната система на обществото, което ги прилага. Свободата на вероизповедание и лични убеждения е рожба на класическата либерална демокрация. Правата с неолиберален привкус произхождат от идеята за свободата на личността като напълно откъсната от обществената отговорност. Класическият либерализъм има за добра основа здравия разум; неолиберализмът е грозното дете на новите революционери, на социалните експериментатори от марксистко-ленински или фашистко-нацистки тип. Те идват в името на доброто, но дефинирано по техния идеологически наръчник, и целта им е да го наложат на всички, защото ...

Последни новини

Epoch Times Bulgaria