ESG задава стандарти за поведението на компаниите. (Shutterstock)

Измама ли е инвестирането въз основа на ESG и ще помогнат ли предложените изменения?

Инвестирането в компании, които се съобразяват с критериите за екологичното, социално корпоративно управление (Environmental, Social, and Governance – ESG), в момента е на преден план в бизнес новините. Много брокерски фирми предлагат продукти, съобразени с тези критерии. Освен това инвестиционните фондове също предлагат ESG продукти. Някои компании твърдят, че използват ESG практики. Точното определяне на оценката на критериите, обаче често е неясно. Какво е ESG, как се оценява и помага ли това на акционерите? ESG задава стандарти за поведението на компаниите Екологичните, социални и управленски критерии съществуват още от 60-те години на миналия век, но напоследък все повече се използват като начин да се въздейства на ...

Последни новини

Epoch Times Bulgaria