Статуя на Карл Маркс

Лъжливите обвинения – характерен похват на левицата

Коментар За да се защити свободата, изключително важно е да се отчете огромната жажда на левицата за фабрикуване на необосновани обвинения. В началото на живота си идеологът на комунизма Карл Маркс размишлява върху това, че е душа „някога вярна на Бога“, но „избрана за ада“. Той откровено се отъждествява с „Принца на мрака“, падналия ангел, който ортодоксалните християни смятат за върховен майстор на лъжливото обвинение. В книгата „Дяволът и Карл Маркс“ американският историк Пол Кенгор отбелязва, че поразителен брой близки и съмишленици на Маркс не се колебаят да го сравняват с Фауст или Мефистофел. В стихотворението си „Играчът“ от 1841 г. самият Маркс пише: „Вижте меча ...

Последни новини

Epoch Times Bulgaria