Как призракът на комунизма управлява нашия свят

kak prizrakyt na komunizma upravlyava nashia svyat

Глава 13: Медиите – устата на призрака

От редакционния екип на “Девет коментара за комунистическата партия” – книгата, вдъхновила над 300 милиона души да напуснат Китайската комунистическа партия. Влиянието на медиите в съвременното общество е огромно и продължава да нараства. То прониква в общности с всевъзможен обхват - от местни до глобални. С възхода на социалните медии и създаваното от потребителите съдържание интернет значително засили скоростта и обхвата на аудиовизуалната комуникация. Хората разчитат на медиите, за да получат последните новини и анализи. В океана от информация медиите - от вестниците и списанията, през радиото, филмите и телевизията, до уебсайтовете и социалните медии - влияят върху това каква информация виждат хората и как я интерпретират. Медиите ...

Kак призракът на комунизма управлява нашия свят лого

Глава 14: Популярната култура – декадентско удоволствие

От редакционния екип на “Девет коментара за комунистическата партия” – книгата, вдъхновила над 300 милиона души да напуснат Китайската комунистическа партия. Небесата са създали човечеството и в дългия ход на историята са създали праведна култура, според която човечеството да живее. Въпреки че народите по света имат различни култури, те споделят поразително сходни основни ценности. Всички етнически групи на Изток и Запад отдават значение на добродетелите искреност, доброта, щедрост, справедливост, умереност, смирение, смелост, безкористност и други подобни - добродетели, които всеки народ почита и на които учи потомците си чрез класическите си текстове. Общото между всички групи е отдаване на почит към небето и спазването на небесния закон - ...

Kак призракът на комунизма управлява нашия свят лого

Глава 15: Комунистическите корени на тероризма

От редакционния екип на “Девет коментара за комунистическата партия” – книгата, вдъхновила над 300 милиона души да напуснат Китайската комунистическа партия. 1. Тероризмът и комунистическата революция След терористичните атаки от 11 септември 2001 г. западната общественост се запозна със световното терористично движение и неговите представители. По-малко известна обаче е тясната връзка между тероризма и комунизма. Комунистическата идеология се корени в омразата и борбата. Тя разглежда всички аспекти на "старото общество", включително неговите закони и морал, като следи от деспотичната управляваща класа, която трябва да бъде свалена от власт с всички необходими средства. Затова комунистическото движение превръща тероризма във важен инструмент за преследване на властта и разпространение на своята ...

Kак призракът на комунизма управлява нашия свят лого

Глава 16: Комунизмът зад екологията (част I)

От редакционния екип на “Девет коментара за комунистическата партия” – книгата, вдъхновила над 300 милиона души да напуснат Китайската комунистическа партия. Бог осигурява условията за човешкия живот и за всички същества на земята. Традиционните култури наблягат на благоприятната, симбиотична връзка между човека и природата. Както пише древнокитайският философ Дун Джуншу в "Разкошна роса" от "Летописи на пролетта и есента", "Всичко на земята е създадено за благото на човека". В същото време хората имат дълга да уважават природата, следвайки законите на небето и земята. В традиционната китайска философия между всички явления съществува баланс, както и необходимост да се избягва нанасянето на вреда. Конфуцианската Доктрина за умереност гласи: "Моралните ...

Kак призракът на комунизма управлява нашия свят лого

Глава 16: Комунизмът зад екологията (част II)

От редакционния екип на “Девет коментара за комунистическата партия” – книгата, вдъхновила над 300 милиона души да напуснат Китайската комунистическа партия. в. Утвърждаване на догмата в научната общност Породената от комунистическите сили шумотевица около климатичните промени има за цел не само да проправи пътя за глобално правителство, но и да унищожи изследователската етика в научната общност. Климатологията е млада дисциплина с едва няколко десетилетия история. И все пак хипотезите, свързани с глобалното затопляне, биват прибързано възприети като факт. Медиите поддържат глобалното затопляне на първите страници на вестниците и прикриват неточностите в основите на науката. Правителствата наливат средства за изследване на хипотезата за глобалното затопляне, като същевременно маргинализират други ...

Kак призракът на комунизма управлява нашия свят лого

Глава 17: Глобализация и комунизъм

От редакционния екип на “Девет коментара за комунистическата партия” – книгата, вдъхновила над 300 милиона души да напуснат Китайската комунистическа партия. Днес модерният транспорт, телекомуникациите и цифровите мрежи са свили географските пространства и са премахнали границите, съществували в продължение на хиляди години. Светът е станал по-малък, а броят на взаимодействията и обмена между държавите е безпрецедентен. Това засилване на глобалното сътрудничество е естествен резултат от технологичното развитие, разширяването на производството и миграцията. Този вид глобализация е резултат от естествен исторически процес. Съществува обаче и друг вид глобализация и тя е резултат от комунистически идеологии, които овладяват естествения процес, за да унищожат човечеството. Ще разгледаме тази втора форма. След ...

kak prizrakyt na komunizma upravlyava nashia svyat 750x536 1

Глава 18: Глобалните амбиции на Китайската комунистическа партия (I част)

От редакционния екип на “Девет коментара за комунистическата партия” – книгата, вдъхновила над 300 милиона души да напуснат Китайската комунистическа партия. Призракът на комунизма е използвал периода на съвременната история, за да пусне корени в нашия свят, било чрез открито тоталитарно управление или подмолна диверсия. Жестоката болшевишка революция в Русия проправя пътя на главния действащ субект на този призрак - Китайската комунистическа партия. След Втората световна война  Съветският съюз използва военната си мощ, за да наложи комунистическо управление в Източна Европа и да подкрепи ККП в борбата ѝ срещу китайското правителство. След създаването на Китайската народна република през 1949 г. ККП се превръща в лидер на световното комунистическо ...

Kак призракът на комунизма управлява нашия свят лого

Глава 18: Глобалните амбиции на Китайската комунистическа партия (II част)

3. Неограничена война с китайски комунистически характеристики В процеса на осъществяване на глобалните си амбиции ККП не признава морални ограничения и не се подчинява на закони. Както е обяснено в „Девет коментара за комунистическата партия“, историята на основаването на ККП и нейното издигане на власт е процес на постепенно усъвършенстване на злото, което съществува в историята, както в Китай, така и по света, включително деветте наследствени характеристики на партията: „злоба, измама, подстрекателство, отприщване на утайката на обществото, шпионаж, грабеж, борба, елиминиране и контрол“. С глобалната експанзия на ККП тези характерни черти се наблюдават навсякъде, а партията непрекъснато обогатява и подсилва своите техники и тяхната злост. ...

Kак призракът на комунизма управлява нашия свят лого

Заключение: Как призракът на комунизма управлява нашия свят

От редакционния екип на “Девет коментара за комунистическата партия” – книгата, вдъхновила над 300 милиона души да напуснат Китайската комунистическа партия. Заключение През дългата си история човечеството е преживяло епохи на величие и слава, но също така е преживяло безброй трагедии и бедствия. Поглеждайки назад, ние откриваме, че моралната правота води до порядъчно управление, икономически просперитет, културно великолепие и национална сила, докато моралната дегенерация е сигнал за пропадане на нациите и изчезване на цели цивилизации. Днес човечеството е достигнало зенита на материалното богатство, но е изправено пред безпрецедентни предизвикателства, причинени от опустошителния комунизъм. Крайната цел на комунизма не е да установи рай на земята, а да унищожи човечеството. ...

Page 3 of 3 1 2 3

Последни новини

Epoch Times Bulgaria